Videos

Umelá inteligencia zasiahla do automobilového priemyslu na rôznych úrovniach. Vývoj autonómných vozidiel nie je možný bez podpory technológií a metód umelej inteligencie a cloudových služieb. Tieto technológie sa využívajú mimo iného aj na monitorovanie aktivity šoférov a samozrejme pri návrhu, vývoji a riadení výroby vozidiel. Prezentácia sa zameria na niektoré špecifické metódy a technológie umelej inteligencie, ktoré v autonómnych vozidlách priamo využívajú. Preberieme aj špecifické aspekty tohto vývoja, ako sú etické a legislatívne výzvy pri nasádzaní autonómnych vozidiel do praxe.

Language: Slovak

Presenters: Dr. Ivana Budinska


Roboty stále častejšie prenikajú do nášho každodenného života. V domácnostiach používame automatické práčky, kuchynské roboty, ale aj robotické vysávače, kosačky. Využitie robotov v priemysle je ešte rozšírenejšie a niektoré odvetvia priemyslu, napr. automobilový, by bez robotizovaných pracovísk nemohli existovať. Predstava kŕdľa robotov však ešte stále pripomína skôr sci-fi ako realitu. Pritom technológie, ktoré umožňujú zmysluplné využitie skupiny robotov napríklad na prehľadávanie zamorených oblastí, monitorovanie rozsiahlych lesných porastov a pod. sú už dostatočne zrelé a nie je ďaleko doba, kedy sa budú reálne používať v praxi. Ako v mnohých iných oblastiach aj v oblasti koordinácie skupiny mobilných robotov je veľkou inšpiráciou príroda. Spôsob, akým svoj pohyb kontrolujú kŕdle vtákov, húfy rýb, ale aj roje včiel, či kolónie mravcov je zaujímavý tým, že skupina ako celok sa prejavuje inteligentnejším správaním, ako jednotlivci tvoriaci túto skupinu. Vedci tento jav nazývajú emergencia a snažia sa podobný prístup uplatniť aj pri riadení umelých systémov, napríklad aj pri riadení skupiny relatívne jednoduchých autonómnych mobilných robotov.

Language: Slovak

Presenters: Dr. Ivana Budinska


Seminár venovaný kŕdľom a rojom robotov, algoritmy ktorých čerpajú inšpiráciu z prírody.

Language: Slovak

Presenters: Dr. Ivana Budinska


Dokumentárny film o Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied.

Language: Slovak

Presenters: Employees of the Institute of Informatics SAS